ESTEL III Jurajski Bieg Kobiet

II runda Grand Prix Powiatu Częstochowskiego

V runda Grand Prix Miasto Sportu

09 marca 2019 r.

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY:
1.Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie MIASTO SPORTU
42-221 Częstochowa, ul. Dzierżonia 4
tel: 606 233 313 (w godzinach 9:00 – 17:00)

2. Współorganizatorzy:
Gmina Olsztyn
ESTEL Polska sp. z o.o.
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
CHRONOSPORTS sp. z o.o.

II PATRONAT HONOROWY:
Krzysztof Smela – Startosta Powiatu Częstochowskiego
Tomasz Kucharski – Wójt Gminy Olsztyn

III CELE:

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej.
 2. Promocja Gminy Olsztyn – samorządu dbającego o kulturę fizyczną swoich mieszkańców
 3. Promocja marki ESTEL Professional
 4. Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywizacja lokalnej społeczności
 5. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich
 6. Kształtowanie i promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży
 7. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego

IV TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się 09 marca 2019 roku (sobota).
 2. Miejsce – Parking pod Górą Biakło w Olsztynie Jurajskim – ul. Kuhna
 3. Ramowy harmonogram

9:00 – 11.30 – Praca Biura Zawodów
11.00 – Bieg dla dzieci na dystansie około 1 km
11.45 – Uroczyste otwarcie imprezy
12:00 – Start biegu rekreacyjnego na dystansie około 2,5 km
12:15 – Start biegów na dystansie 5 / 10 / 15 km
12:20 – Start marszu Nordic Walking 10 km
14.30 – Zamknięcie tras Biegów i dekoracja

V DYSTANSE:

 • Bieg przełajowy na dystansie 1 km / 2,5 km / 5 km / 10 km / 15 km
 • Marsz Nordic Walking na dystansie 10 km

VI TRASA:
Obejmuje nawierzchnię gruntowo-piaszczystą i obszary leśne. Trasa oznakowana co 1 km. Nie posiada atestu PZLA. Mapa trasy zostanie udostępniona przez Organizatora na stronie biegu www.jurajskibiegkobiet.pl

Limit czasu dla wszystkich dystansów: 2h 30min.

Bieg na 15 km – 3 pętle
Bieg / marsz NW na 10 km – 2 pętle
Bieg na 5 km – 1 pętla
Bieg na 2,5 km – 1 pętla
Bieg dla dzieci – 1 pętla

VII KATEGORIE i KLASYFIKACJA:

 • Bieg na 15 km

– Open Kobiet
– Open Mężczyzn
– Kategorie wiekowe KOBIET
16-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50+

 • Bieg na 10 km

– Open Kobiet
– Open Mężczyzn
– Kategorie wiekowe KOBIET
14-19 lat
20-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50-59 lat
60 +

 • Bieg na 5 km

– Open Kobiet
– Open Mężczyzn
– Kategorie wiekowe KOBIET
do 15 lat
16-19 lat
20-29 lat
30-49 lat
50-59 lat
60 +

 • Marsz Nordic Walking 10 km

– Open Kobiet
– Open Mężczyzn
– Kategorie wiekowe KOBIET
12-19 lat
20-39 lat
40-59 lat
60 +

 • Bieg na 2,5 km oraz bieg dla dzieci

Bez klasyfikacji – pomiar czasu prowadzony.

VIII POMIAR CZASU:

Prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Oficjalnym czasem biegów jest czas BRUTTO. Numer startowy należy umieścić
w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Numer startowy nie może być zakryty ani zasłonięty, chip należy przymocować do buta wplatając go w sznurówki. Wyniki nieoficjalne obowiązują przez 72 godziny od publikacji w tym czasie można składać reklamacje oraz wnosić o korektę danych.

Wyniki dostępne będą na stronie www.wynikionline.pl

Po biegu zwracamy na mecie lub w biurze zawodów otrzymany chip zwrotny.
Nieoddanie chipa lub jego uszkodzenie to opłata 20 zł.

IX PRAWO UCZESTNICTWA:

 1. Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób zrzeszonych w klubach
  sportowych, jak i amatorów. Limit Uczestników wynosi 300 osób na biegi 2,5 / 5 / 10 / 15 km oraz marsz NW. Limit Uczestników wynosi 50 osób w biegu dla dzieci.
 2. W biegu dla dzieci udział mogą wziąć osoby do 12 lat
  W biegu na 2,5 km udział mogą wziąć osoby w każdym wieku
  W biegu na 5 km udział mogą wziąć osoby w wieku 8 lat i starsze
  W biegu na 10 km udział mogą wziąć osoby w wieku 14 lat i starsze
  W biegu na 15 km udział mogą wziąć osoby w wieku 16 lat i starsze
  W marszu Nordic Walking na 10 km udział mogą wziąć osoby w wieku 12 lat i starsze
 3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w Biegu (podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego po przedstawieniu dokumentu tożsamości).
 4. Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w Biegu. Organizator nie ubezpiecza uczestników.
 5. Wszyscy startujący zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 6. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 7. Każdy z uczestników może wystartować na JEDNYM wybranym przez siebie dystansie. Nie ma możliwości wielokrotnej klasyfikacji (nie dotyczy biegu dla dzieci).

X ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.biurozawodow.pl do dnia 6 marca 2019 r.
 2. Odbiór pakietu startowego będzie możliwy:

09 marca 2019 r. – w BIURZE ZAWODÓW w godzinach 9:00 – 10:30.

 1. W przypadku przekroczenia limitu zgłoszeń do udziału w Biegu Organizator automatycznie kończy przyjmowanie zgłoszeń.
 2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.
 3. Każdy z Uczestników Biegu ma obowiązek sprawdzenia przed Biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.
 4. Wysokość opłaty startowej:

Wysokość opłaty startowej zależna jest od dystansu.

Dodatkowo można rozbudować pakiet startowy o koszulkę techniczną (wersja K /M), kubek oraz komin
Wzory dostępne są na stronie biegu – www.jurajskibiegkobiet.pl oraz na FB.

Do 19.02.2019 20.02 – 06.03.2019 Po 07.03.2019
K M K M K M
Bieg dla dzieci 20 zł 20 zł 40 zł
2,5 km 30 zł 40 zł 50 zł
5 km 40 zł 40 zł 40 zł 50 zł 80 zł
10 km / NW
15 km
+Koszulka 15 zł 25 zł 25 zł 40 zł
+Komin 25 zł 30 zł 40 zł
+Kubek 25 zł 30 zł 40 zl

Wpłaty należy dokonać na konto:

MIASTO SPORTU
Dzierżonia 4; 42-221 Częstochowa
Alior Bank: 37 2490 0005 0000 4500 6524 5404
Tytułem: JBK19 – dystans – imię i nazwisko

 1. Opłaty dokonane bez zgłoszenia będą zwracane pomniejszone o koszty wykonania przelewu (2,00 zł)
 2. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku zgłoszenia do 7 dni przed zawodami – istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na inną imprezę. Nie dotyczy to opłaty za rozszerzenia pakietów.
 4. Przeniesienie opłaty na innego uczestnika (start za kogoś) = opłata manipulacyjna 10 zł.
 5. Osoby chcące otrzymać fakturę / rachunek za udział w biegu proszone są o przesłanie takiej informacji na adres klub@miastosportu.pl
 6. W ramach wpisowego organizator zapewnia m.in.:

– elektroniczny pomiar czasu z wykorzystaniem chipów zwrotnych
– wyjątkową atmosferę biegu przełajowego
– wyjątkowy pamiątkowy medal
– atrakcyjne nagrody dla zwycięzców
– posiłek na mecie i wodę na trasie
– w przypadku wykupienia pakietów + – koszulkę/komin.kubek

XI BIURO ZAWODÓW:

Parking pod Górą Biakło
Olsztyn (Jurajski), ul. Kuhna
GPS: 50.739415, 19.266394

Możliwy dojazd autobusem linii: 67 (MPK Częstochowa) www.mpk.czest.pl

Biuro czynne w godzinach 9:00 – 10:30

XII NAGRODY:

 1. W klasyfikacji OPEN Kobiet / OPEN mężczyzn na każdym dystansie nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca

(puchary, dyplomy, upominki od sponsorów)

 1. W klasyfikacjach WIEKOWYCH nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca

(statuetka – za 1 miejsce, dyplomy, upominki od sponsorów)

 Kategorię wiekową tworzy minimum 5 osób. W przypadku mniejszej ilości startujących kategorie zostaną połączone. Oficjalna lista kategorii zostanie udostępniona w dniu zawodów po zamknięciu zapisów.

 1. Wszyscy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.

Ostateczna lista nagród oraz osób nagradzanych może ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów. Lista nagród zostanie opublikowana w dniu biegu.

XIII RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie MIASTO SPORTU z siedzibą w Częstochowie.

Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem klub@miastosportu.pl

 1. W jakim celu i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe:

– wykonanie umowy – czyli udział w ESTEL Jurajski Bieg Kobiet 2019
– świadczenie usług drogą elektroniczną
– obsługa zgłoszeń i innej korespondencji kierowanej do organizatora
– przygotowanie numerów startowych
– przygotowanie list startowych oraz opracowanie wyników i klasyfikacji
– przesyłanie informacji organizacyjnych (e-mail/ SMS)
– umożliwienie kontaktu z Tobą naszym partnerom i sponsorom
– wykonanie obowiązków prawnych oraz podatkowych
– przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
– w celach wynikających z prawnych interesów Stowarzyszenia
– przesyłanie informacji marketingowych (email/SMS) o naszych imprezach

 1. Czy potrzebne nam są Twoje dane?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w zawodach. Niepodanie danych uniemożliwia udział w ESTEL Jurajski Bieg Kobiet 2019.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać w okresie korzystania ze strony www.jurajskibiegkobiet.pl oraz udziału w zawodach.
Po zakończeniu tego czasu Twoje dane będą nadal przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych oraz w celach zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych – szczególnie te z wyników – mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach archiwalnych i statystycznych.

 1. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawnione pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Za zapisy internetowe odpowiada firma CHRONOSPORTS sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia oraz miejscowość zamieszkania) będą ogólnodostepne w tym publikowane na stronie internetowej biegu. Wyniki mogą być także publikowane na innych stronach internetowych w tym w mediach.

 1. Masz prawo do wniesienia żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych
– ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania

Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
Dodatkowo w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

 1. Skargę na sposób przetwarzania danych osobowych możesz wnieść:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2
00-193 Warszawa

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne
 2. Wszystkich Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 3. Pobrana opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 4. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą zostać wykluczeni z udziału w biegu decyzją Organizatora.
 1. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,
  środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jaki i podczas Biegu pod rygorem wykluczenia z imprezy. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania
  w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik biegu przy odbiorze numeru startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres CHRONOSPORTS sp. z o.o. ul. Dzierżonia 4 42-221 Częstochowa
 5. Organizator nie prowadzi depozytu.
 6. Organizator nie zapewnia natrysków po biegu.
 7. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Aktualny regulamin znajduje się na stronie www.biurozawodow.pl

Informacji dodatkowych udziela:
Łukasz Maletz
tel: 606 233 313 (w godzinach 9:00 – 15:00)

WZÓR KOSZULKI:

WZÓR KOMINA: